Wydania towarów w programie magazynowym WMS

Zadaniem modułu "Wydania systemu magazynowego WMS" jest rejestracja oraz obsługa wydań towarów z magazynu. Wydania odbywają się na podstawie awizacji. Pracownik w referencji do dokumentu awizacji wydaje towar, skanując kod kreskowy. System weryfikuje czy towar na awizacji jest tożsamy z towarem wydanym przez pracownika. W tle tworzony jest magazynowy dokument wydania WZ, bądź RW jeśli wydanie odbywa się na produkcję. System w momencie rozpoczęcia obsługi awizacji optymalizuje zlecenia dla pracowników zgodnie z wybraną strategią. Moduł wydań towaru współpracuje z system DMS. Jeśli w trakcie przyjęcia zostały zapisane załączniki do danych jednostek logistycznych, to jest możliwość ich wydrukowania i dołączenia do dokumentów wydania.

System ma możliwość wygenerowania dokumentów awizacji dostaw do macierzystych systemów docelowych. 
Dostępna jest również integracja z kolektorami danych, skanerami kodów kreskowych, a także współpraca z oprogramowaniem do tworzenia zdjęciowej dokumentacji produktu.

System obsługuje opakowania zwrotne, które mogą być identyfikowane unikatowym kodem. Podczas wydania rejestrowane jest przekazanie opakowania kontrahentowi, notowana jest data zdarzenia. System umożliwia kontrolę towaru załadowanego na bramie wyjazdowej. W module zarządzania nośnikami na placu rejestrowana jest tonaż składu podczas wjazdu. Na podstawie dokumentów załadunkowych oraz danych z wjazdu porównywana jest masa składu przy wyjeździe. Ponadto system umożliwia kontrolę załadowanych jednostek logistycznych bezpośrednio na aucie. Dane porównywane są z historią operacji załadunkowych przeprowadzonych na placu.

  • Obsługa zlecenia wydania zewnętrznego
  • Obsługa zlecenia wydania wewnętrznego - wydanie na produkcję
  • Obsługa opakowań zwrotnych
  • Optymalizacja tras dostaw
  • Zarządzanie załadunkiem
  • Obsługa danych logistycznych
  • Obsługa załączników do wydań, system DMS