Przyjęcia towarów w programie magazynowym WMS

Rejestracja i obsługa przyjęć towarów na magazyn z zewnątrz lub z produkcji.

Zadaniem modułu Przyjęcia systemu magazynowego WMS jest rejestracja i obsługa przyjęć towarów na magazyn z zewnątrz lub z produkcji. Obsługa przyjęć może odbyć się na podstawie awizacji lub bezpośrednio z nośnika. System obsługuje wzorce jednostek logistycznych, czyli predefiniowane etykiety z kodem kreskowym wystawiane na podstawie awizacji. Jednostki logistyczne jak i wzorce jednostek oraz inne dokumenty w systemie umożliwiają cechowanie na podstawie danych specyficznych dla branży dla której przeprowadzane jest wdrożenie. Wstępnie przygotowana jednostka logistyczna wraz z przypisanymi cechami może zostać przekazana pracownikowi na przyjęciu. Pracownik metkuje towar i jedynie potwierdza fakt na skanerze, nie jest zobligowany do wprowadzania dodatkowych danych w przypadku zastosowania przyjęcia z wzorca jednostki logistycznej. System umożliwia także przyjęcia klasyczne, czyli towar oklejany jest kodem kreskowym, a dane wraz z cechami produktu wprowadzane są bezpośrednio przez pracowników na przyjęciu. Przyjęcie może być powiązane z dokumentem awizacji lub nastąpić bezpośrednio z nośnika.

System WMS ma wbudowany moduł do obiegu dokumentów DMS, zeskanowane dokumenty np.. atesty, certyfikaty można powiązać z jednostkami logistycznymi na przyjęciu, które z kolei można przekazać kontrahentowi w momencie wydania towaru z magazynu. Powiązania z systemem DMS uwzględniane są również w procesach kompletacji towaru. System zarządza strefami i adresami magazynowymi, dane mogą być wyświetlane w postaci graficznej i służyć jako podpowiedź do wskazania miejsca rozładunku towaru. Nasze oprogramowanie wyposażone jest również w moduł zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Opakowaniom zwrotnym nadaje się unikatowy numer, zapisuje się go w postaci kodu kreskowego. System ewidencjonuje ilość opakowań zwrotnych u każdego z kontrahentów wraz z datą przekazania.

 • Obsługa zlecenia przyjęcia zewnętrznego
 • Obsługa zlecenia przyjęcia wewnętrznego - przyjęcie z produkcji
 • Obsługa opakowań zwrotnych
 • Zarządzanie rozmieszczeniem towarów
 • Generowanie wzorów jednostek logistycznych
 • Obsługa zwrotów i reklamacji
 • Zarządzanie rozładunkiem
 • Obsługa danych logistycznych
 • Obsługa załączników do przyjęć, system DMS
 • Rejestracja wad przyjmowanego towaru
 • Dokumentacja fotograficzna