Przyjęcia towarów w programie magazynowym WMS

Zadaniem modułu "Przyjęcia systemu magazynowego WMS" jest rejestracja i obsługa przyjęć towarów na magazyn z zewnątrz lub z produkcji. Obsługa przyjęć może odbywać się na podstawie awizacji lub bezpośrednio z nośnika. System obsługuje wzorce jednostek logistycznych, czyli predefiniowane etykiety z kodem kreskowym wystawiane na podstawie awizacji. Jednostki logistyczne jak i wzorce jednostek oraz inne dokumenty w systemie umożliwiają cechowanie na podstawie danych specyficznych dla branży, dla której przeprowadzane jest wdrożenie. Wstępnie przygotowana jednostka logistyczna wraz z przypisanymi cechami może zostać przekazana pracownikowi na przyjęciu. Pracownik metkuje towar i jedynie potwierdza fakt na skanerze, w przypadku zastosowania przyjęcia z wzorca jednostki logistycznej nie jest zobligowany do wprowadzania dodatkowych danych. System umożliwia także przyjęcia klasyczne, czyli towar oklejany jest kodem kreskowym, a dane wraz z cechami produktu wprowadzane są bezpośrednio przez pracowników na przyjęciu. Przyjęcie może być powiązane z dokumentem awizacji lub nastąpić bezpośrednio z nośnika.

System WMS ma wbudowany moduł do obiegu dokumentów DMS. Zeskanowane dokumenty, np. atesty czy certyfikaty, można powiązać z jednostkami logistycznymi na przyjęciu, które z kolei można przekazać kontrahentowi w momencie wydania towaru z magazynu. Powiązania z systemem DMS uwzględniane są również w procesach kompletacji towaru. System zarządza strefami i adresami magazynowymi, dane mogą być wyświetlane w postaci graficznej i służyć jako podpowiedź do wskazania miejsca rozładunku towaru.

Dostępna jest również integracja z kolektorami danych, skanerami kodów kreskowych, a także współpraca z oprogramowaniem do tworzenia zdjęciowej dokumentacji produktu. 

Nasze oprogramowanie wyposażone jest również w moduł do zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Opakowaniom zwrotnym nadaje się unikatowy numer, zapisuje się go w postaci kodu kreskowego. System ewidencjonuje ilość opakowań zwrotnych u każdego z kontrahentów wraz z datą przekazania.

  • Obsługa zlecenia przyjęcia zewnętrznego
  • Obsługa zlecenia przyjęcia wewnętrznego - przyjęcie z produkcji
  • Obsługa opakowań zwrotnych
  • Zarządzanie rozmieszczeniem towarów
  • Generowanie wzorów jednostek logistycznych
  • Obsługa zwrotów i reklamacji
  • Zarządzanie rozładunkiem
  • Obsługa danych logistycznych
  • Obsługa załączników do przyjęć, system DMS
  • Obsługa lokacji i magazynów rozproszonych