Logistyka w programie magazynowym WMS

Moduł Logistyczny stanowi dodatek do systemu magazynowego WMS. Zadaniem modułu jest obsługa frachtów, nośników, kontenerów oraz zarządzanie nimi na placu. Zlecenia frachtów umożliwiają organizację transportów w kontrakty logistyczne, które możemy realizować własną flotą lub przekazywać jako zlecenia do naszych podwykonawców. Ze zleceniami związany jest cały moduł rozliczania kosztów i przychodów logistycznych, a same zlecenia mogą być punktem wyjścia do awizacji załadunku lub rozładunku.

System ma wbudowaną obsługę kontenerów wraz z historią przebytych transportów, kosztów obsługi i dzierżawy, zleceń serwisowych. Moduł logistyczny zawiera również system zarządzania nośnikami na placu. Jest to rozwiązanie wspomagające proces planowania operacji magazynowych w systemie WMS.

Pracownicy raportując czynności na kolektorach danych potwierdzają wykonanie w odniesieniu do konkretnego środka transportu. Kierownik magazynu informowany jest o statusie prac dla poszczególnych środków transportu i może zadysponować wjazd kolejnego na plac. Dane z modułu mogą być również wyświetlane na ekranach znajdujących się na placu, rozwiązanie to poprawia efektywność pracy.

  • Obsługa frachtów
  • Obsługa nośników
  • Obsługa kontenerów
  • Zarządzanie nośnikami na placu