Logistyka w programie magazynowym WMS

Moduł Logistyczny stanowi dodatek do systemu magazynowego WMS. Zadaniem modułu jest obsługa frachtów, nośników, kontenerów oraz zarządzanie nimi na placu. Zlecenia frachtów umożliwiają organizację transportów w kontrakty logistyczne, które możemy realizować własną flotą lub przekazywać jako zlecenia do naszych podwykonawców. Ze zleceniami związany jest cały moduł rozliczania kosztów i przychodów logistycznych, a same zlecenia mogą być punktem wyjścia do awizacji załadunku lub rozładunku.

System ma wbudowaną obsługę kontenerów wraz z historią przebytych transportów, kosztów obsługi i dzierżawy, zleceń serwisowych. Moduł logistyczny zawiera również system zarządzania nośnikami na placu. Jest to rozwiązanie wspomagające proces planowania operacji magazynowych w systemie WMS.

Pracownicy raportując czynności na kolektorach danych potwierdzają wykonanie w odniesieniu do konkretnego środka transportu. Kierownik magazynu informowany jest o statusie prac dla poszczególnych środków transportu i może zadysponować wjazd kolejnego na plac. Dane z modułu mogą być również wyświetlane na ekranach znajdujących się na placu, rozwiązanie to poprawia efektywność pracy.

Do modułu logistycznego dostępny jest również element optymalizacji tras z uwzględnieniem możliwości załadunkowych (wag dopuszczalnych), szczególnie istotny podczas dostaw rozproszonych. Program potrafi na podstawie wystawionych dokumentów wydań magazynowych, połączyć dostawy w najkrótsze trasy na podstawie kodów pocztowych adresów dostawy. 
Moduł logistyczny potrafi także zwracać do systemu macierzystego stan realizacji kontraktów, do których dowiązane są dokumenty oraz raportować ilości towaru, który znajduje się „w drodze”. 

Logistyka WMS to:

  • Obsługa frachtów
  • Obsługa nośników
  • Obsługa kontenerów
  • Zarządzanie nośnikami na placu
  • Obsługa optymalizacji tras dostaw
  • Obsługa kontraktów i tzw. dostaw w drodze