Kompletacja towarów w programie magazynowym WMS

Rejestracja oraz obsługa kompletacji towarów w magazynie. Proces kompletacji może być przeprowadzony w oparci o zlecenia kompletacyjne, w których będzie zapisana informacja o składnikach kompletacji.

Zadaniem modułu Kompletacji systemu magazynowego WMS jest rejestracja oraz obsługa kompletacji towarów w magazynie. Proces kompletacji może być przeprowadzony w oparci o zlecenia kompletacyjne, w których będzie zapisana informacja o składnikach kompletacji. System na podstawie zleceń kompletacji poinstruuje pracownika z którego miejsca należy wziąć wskazany składnik zgodnie z wybraną strategią. Nowo powstały produkt jest identyfikowany unikatowym kodem kreskowym, który z kolei może być generowany na podstawie wzorca jednostki logistycznej, podobnie jak to ma miejsc w module przyjęcia towaru. Nowo powstały produkt może dziedziczyć określone cechy zgodnie z wybraną strategią z towarów wchodzących w skład kompletacji. Ponad to system zapisuje strukturę poszczególnych złożeń, na tej podstawie można odszukać wzorcowe pliki z systemu DMS z certyfikatami lub atestami przypisanymi do towarów składowych złożenia. Towar kompletacji może stanowić składnik kolejnej kompletacji itd.. Wszystkie towary na magazynie niezależnie od tego czy zostały przyjęte w module przyjęcia czy wytworzone w module kompletacji można w łatwy i szybki sposób zinwentaryzować.

Moduł kompletacji podobnie jak modułu przyjęć oraz wydań towaru obsługuje opakowania zwrotne

  • Obsługa zlecenia kompletacji
  • Podział zleceń kompletacji na poszczególne strefy
  • Obsługa opakowań zwrotnych
  • Szybka inwentaryzacja