Analityka w programie magazynowym WMS

Moduł analityki służy do generowania raportów i zestawień z danych zgromadzonych w systemie. Narzędzie generuje i agreguje dane stanowiąc instrument zarządczy dla osób odpowiedzialnych za przepływ łańcucha wartości w przedsiębiorstwie. Umożliwia raportowanie wybranych wskaźników operacyjnych w postaci wykresów, tabel przestawnych czy predefiniowanych raportów. Moduł analityki udostępnia narzędzia do budowy systemów prezentacji danych online.

Dane mogą być wyświetlane bezpośrednio na urządzeniach na placu, na urządzeniach mobilnych lub komputerach.

  • Rejestrowanie czasu poszczególnych operacji
  • Generowanie raportów w formie modyfikowanych tabel przestawnych
  • Generowanie predefiniowanych raportów
  • Eksport danych w postaci plików akceptowalnych przez systemy BI

Dostępne w systemie predefiniowane wykresy analityczne agregują dane pochodzące z wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. Dodatkowo umożliwiają eksport danych, który może być podstawą do agregacji danych w systemach Business Intelligence i innych. Analityki dostępne są na poziomie uwierzytelnionego użytkownika, aby dane przetwarzane były we właściwym stopniu hierarchii.