Analityka w programie magazynowym WMS

Moduł analityki służy do generowania raportów i zestawień z danych zgormadzonych w systemie. Narzędzie przeznaczone jest do osób zarządzających logistyką w firmie. Umożliwia raportowanie wybranych wskaźników operacyjnych w postaci wykresów, tabel przestawnych czy predefiniowanych raportów. Moduł analityki udostępnia narzędzia do budowy systemów prezentacji danych online.

Dane mogą być wyświetlane bezpośrednio na urządzeniach na placu.

  • Rejestrowanie czasu poszczególnych operacji
  • Generowanie raportów w formie modyfikowanych tabel przestawnych
  • Generowanie predefiniowanych raportów