Moduły systemu magazynowego

Przyjęcia, wydania, kompletacji, logistyczny, analityka

SWP-WMS Magazynowy system informatyczny to narządzie klasy WMS (Werhouse Management System) służące do planowania oraz ewidencji ruchów magazynowych począwszy od przyjęcia towaru, jego lokalizacji oraz kontroli stanu magazynowego, aż po proces wydania. Systemy WMS wykorzystują kody kreskowe oraz przenośnie kolektory danych do potwierdzania operacji magazynowych. Oprogramowanie współpracuje z systemami zewnętrznymi jak program do zarządzania produkcją lub system finansowo księgowe. Dzięki wdrożeniu systemu WMS będziesz miał zawsze aktualny stan magazynowy wraz z dokładną lokalizacją towarów w magazynie.