Korzyści

SWP WMS Magazynowy system informatyczny to narzędzie klasy WMS (Warehouse Management System) służące do planowania oraz ewidencji ruchów magazynowych począwszy od przyjęcia towaru, jego lokalizacji oraz kontroli stanu magazynowego, aż po proces wydania. Systemy WMS wykorzystują kody kreskowe oraz przenośne kolektory danych do potwierdzania operacji magazynowych. Oprogramowanie współpracuje z systemami zewnętrznymi, takimi jak program do zarządzania produkcją lub system finansowo-księgowy. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemu WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. System WMS obsługuje ogólnie przyjęte standardy wydań towarów (FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji i ułatwia identyfikację błędów. Dzięki wdrożeniu systemu WMS będziesz miał zawsze aktualny stan magazynowy wraz z dokładną lokalizacją towarów w magazynie.

SWP WMS Magazyn to wyodrębniony moduł systemu do zarządzania produkcją klasy ERP. Dowiedz się więcej o programie do zarządzania produkcją.


 

Wdrożenie magazynowego systemu WMS przynosi korzyści w procesach magazynowych. Najbardziej zauważalne zmiany można odnotować w następujących obszarach:

Przyjęcia - system zapewnia podgląd w czasie rzeczywistym statusu przesyłek kierowanych do naszej organizacji. Rozładunek prowadzony jest w systemie zgodnie z przyjętą procedurą, a każda z operacji potwierdzana jest przez operatora na kolektorze danych. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych z dokumentami awizacji dostawy.

Magazyn chaotyczny - systemy WMS umożliwiają wdrożenie magazynu chaotycznego, czyli magazynu gdzie z góry nie ma przypisanego miejsca dla danego asortymentu, a jest on odkładany na dowolnym wolnym polu. Wybór wolnego pola odkładczego sugeruje samo oprogramowanie zgodnie z przyjętą strategią.

Kompletacja - operator w procesach kompletacji skanuje kody kreskowe lub tagi RFID na asortymencie, a system weryfikuje je ze zleceniami kompletacji. Dzięki czemu minimalizuje się ilość pomyłek przy pakowaniu towaru. W procesach kompletacji oraz wysyłek system podpowiada optymalną ścieżkę kompletacji zgodnie z przyjętą strategią. Oprogramowanie WMS obsługuje następujące strategie:

  • Single order picking
  • Batch order picking
  • Multi-batch order picking
  • Zone picking
  • Cross-docking picking

Wysyłka - dzięki wdrożeniu systemu WMS automatyzujemy proces wysyłki. Poprzez wykorzystanie kompletacji jesteśmy w stanie wcześniej przygotować sam towar, a skanując go ponownie w procesie wysyłki potwierdzamy poprawność spakowanego towaru.

Inwentaryzacja - wdrożenie oprogramowania WMS znacząco przyspiesza procesy inwentaryzacji w firmie. Operator skanuje kody kreskowe na opakowaniu, potwierdza ilość i miejsce składowania, przez co protokoły inwentaryzacyjne są kreowane automatycznie w systemie. Zaletą systemu WMS jest możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej zapasów, czyli częściowego spisu z natury w określonych lokalizacjach.

Wdrożenie WMS na pełną skalę może wydawać się skomplikowane, ponieważ wymaga czasu, jednak klienci szybko doceniają funkcjonalność systemu. Wkrótce po uruchomieniu WMS większość klientów twierdzi, że nie wie, jak bez niego mogła działać. Począwszy od wglądu w czasie rzeczywistym do zapasów i zamówień oraz lepszego zagospodarowania przestrzeni magazynowej po zwiększoną produktywność i zmniejszoną liczbę błędów kompletacji, WMS oferuje naszym klientom ogromne korzyści i umożliwia im dalszy rozwój.