Jakie scenariusze kompletacji wspiera system WMS?

Scenariusze kompletacji doprecyzowywane są w momencie wdrożenia oprogramowania. Z doświadczenia wiemy, że różne branże podchodzą w odmienny sposób do strategii kompletacji towaru i zwracają uwagę na różne cechy istotne w ich realiach. Proces wdrożenia ma na celu dostosowanie systemu do potrzeby odbiorcy. Modułowa oraz parametryczna budowa naszego systemu umożliwia szybkie i sprawne dostosowanie oprogramowania WMS do realiów biznesowych klienta.