Jakie formy składowania obsługuje system WMS?

Oprogramowanie WMS wspiera dowolne formy składowania towarów z wykorzystaniem adresów magazynowych. Adres magazynowy jest to kod identyfikujący daną strefę odkładczą, jak wolna przestrzeń, półki, plac itd. W adresie magazynowym zdefiniowane mogą być parametry danej przestrzeni odkładczej jak waga czy maksymalne wymiary, które z kolei brane są pod uwagę podczas generowania zleceń dla magazynierów.