WMS FAQ

Co to jest program WMS ?

Co to jest kolektor danych ?

Czy potrzebuje kolektora danych ?

Czy system wspiera RFID ?

Czy system WMS potrzebuje sieci WiFi ?

Co to jest jednostka logistyczna ?

Czy paleta może zawierać różny towar?

Czy system WMS obsługuje cechy partie ?

Czy do systemu WMS można wgrywać załączniki ?

Czy system WMS umożliwia tworzenie dokumentacji fotograficznej ?

Czy system WMS gromadzi historię operacji ?

Jakie scenariusze kompletacji wspiera system WMS ?

Czy system WMS obsługuje magazyny powierzone ?

Jakie formy składowania obsługuje system WMS ?

Czy system WMS obsługuje wieloddziałowość ?

Czy system WMS współpracuje z oprogramowanie ERP ?

Czy system WMS generuje zapotrzebowanie materiałowe na produkcję ?

Czy mogę blokować towar na magazynie ?

 

 

Co to jest program WMS ?

WMS (Werhouse Management System) jest to oprogramowanie dedykowane do zarządzania magazynem. 
System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja, która pomaga magazynowi utrzymywać dokładny stan magazynowy i skutecznie realizować zamówienia. WMS nie tylko śledzi zapasy, ale także pomaga użytkownikom zwiększyć wydajność i dokładność, śledząc aktywność procesów magazynowych, w tym odbiór, kompletację i wysyłkę, co pomaga obniżyć koszty działalności.

Cechami systemu WMS są:
 

  • Usprawnienie procesów zachodzących w magazynie dzięki zastosowaniu przenośnych urządzeń do rejestracji danych
  • Wykorzystanie kodów kreskowych lub tagów RFID do jednoznacznej identyfikacji towarów
  • Łatwiejsze wyszukiwanie towarów dzięki lokalizacji w obrębie magazynu

 

Co to jest kolektor danych ? 


Kolektor danych to bezprzewodowe urządzenie z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych lub tagów RFID. Na kolektorach danych instaluje się końcówki oprogramowania WMS. Kolektory są wykorzystywane przez pracowników magazyny do potwierdzania operacji w systemie. Nasze oprogramowanie działa na czytnikach z systemem operacyjnym Android takich producentów jak Zebra czy Datalogic.

Czy potrzebuje kolektora danych ?

Kolektor danych jest potrzebny do wprowadzania na bieżąco operacji magazynowych w systemie WMS, kolektor wyposażony jest w czytnik kodów kreskowych lub RFID, za pomocą które można odczytać kod kreskowy znajdujący się na paczce. Dodatkowo nasze oprogramowanie zostało przystosowane do współpracy na telefonach z systemem Android, gdzie funkcje skanera przejmuje kamera aparatu fotograficznego, która rozpoznaje kod kreskowy. 

Czy system wspiera RFID ?

Oprogramowanie SWP-WMS wspiera technologię RFID.

Czy system WMS potrzebuje sieci WiFi ?

Operacje wykonywane na kolektorach danych są zapisywane w bazie danych systemu WMS, dlatego kolektory czy telefony komórkowe z rozpoznawaniem kodów kreskowych wymagają dostępu do bazy i powinny znajdować się w zasięgu sieci WiFi. Niektóre kolektory danych umożliwiają zamontowanie karty SIM i wykorzystanie sieci GSM/LTE do wymiany danych po między serwerem a urządzeniem.

Co to jest jednostka logistyczna ?

Jednostka logistyczna jest to umowna "paczka" zawierająca dany rodzaj towaru w określonej ilości oznakowana unikatowym kodem kreskowym. Jednostka logistyczna stanowi podstawowy obiekt, którym zarządza się w ramach systemu WMS. Najczęściej przyjmuje się, że jednostka logistyczna to paleta towaru.

Czy paleta może zawierać różny towar?

W systemie przyjmuje się, że jednostka logistyczna stanowi podstawowy obiekt, którym zarządza się w WMS. Ta sama paleta może zawierać kilka jednostek logistycznych i może stanowić nośnik magazynowy, którym również można zarządzać w programie. Zmiana parametrów nośnika magazynowego wpływa na wszystkie powiązane z nią jednostki logistyczne.

Czy system WMS obsługuje cechy partie ?

System obsługuje dowolne cechy partii np.. data ważności, atesty, certyfikaty itp.. Cechy przypisywane są do towaru, jednostki logistycznej, numeru seryjnego czy nośnika magazynowego w zależności od charakteru danych. System może generować operacje logistyczne w zależności od cech. Np.. Zaproponować wydanie zgodnie z datą ważności.

Czy do systemu WMS można wgrywać załączniki ?

System posiada wewnętrzne repozytorium plików, dzięki czemu umożliwia wgrywanie atestów, certyfikatów lub innych plików powiązanych z dobrem, który przyjmujemy. Dokumenty w repozytorium podobnie jak cechy partii mogą być wiązane z towarem, jednostką logistyczną, numerem seryjnym czy nośnikiem magazynowym w zależności od potrzeb konkretnego wdrożenia.

Czy system WMS umożliwia tworzenie dokumentacji fotograficznej ?

System posiada funkcje umożliwiającą załączanie zdjęć wykonywanych bezpośrednio z kolektorów danych czy aparatów telefonicznych w procesie przyjęcia, wydania bądź kompletacji. Dokumentacje fotograficzną wykorzystuje się do oceny jakościowej w tym do rejestracji wad przyjmowanego towaru, co stanowi podstawę w procesach reklamacji.

Czy system WMS gromadzi historię operacji ?

Tak. Oprogramowanie zachowuje dane o każdej przeprowadzonej operacji. Wszystkie informacje autoryzowane są loginem i hasłem, dzięki czemu wiemy kto, gdzie i kiedy przeprowadził daną operacje oraz jakie dokumenty magazynowe zostały wygenerowane.

Jakie scenariusze kompletacji wspiera system WMS ?

Scenariusze kompletacji doprecyzowywane są w momencie wdrożenia oprogramowania. Z doświadczenia wiemy, że różne branże podchodzą w odmienny sposób do strategii kompletacji towaru i zwracają uwagę na różne cechy istotne w ich realiach. Proces wdrożenia ma na celu dostosowanie systemu do potrzeby odbiorcy. Modułowa oraz parametryczna budowa naszego systemu umożliwia szybkie i sprawne dostosowanie oprogramowania WMS do realiów biznesowych klienta.

Czy system WMS obsługuje magazyny powierzone ?

Nasze oprogramowanie obsługuje towary powierzone z identyfikacją właściciela danej partii towaru. 

Jakie formy składowania obsługuje system WMS ?

Oprogramowanie WMS wspiera dowolne formy składowania towarów z wykorzystaniem adresów magazynowych. Adres magazynowy jest to kod identyfikujący daną strefę odkładczą, jak wolna przestrzeń, półki, plac itd.. W adresie magazynowym zdefiniowane mogą być parametry danej przestrzeni odkładcze jak waga czy maksymalne wymiary, które z kolei brane są pod uwagę podczas generowania zleceń dla magazynierów.

Czy system WMS obsługuje wieloddziałowość ?

System magazynowy WMS wspiera wieloodziałowość, umożliwiając przeprowadzanie operacji logistycznych z wykorzystaniem kodów kreskowych i kolektorów danych pomiędzy oddziałami firmy. Oprogramowanie współpracuje z modułem logistycznym, który usprawnia zarządzanie flotą transportowa oraz transportem dóbr.

Czy system WMS współpracuje z oprogramowanie ERP ?

Program WMS jest to dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem. Rozszerza on funkcjonalność oprogramowania ERP w obszarze procesów magazynowych. System WMS powinien współpracować z oprogramowaniem klasy ERP, z którego pobiera zlecanie wykonania operacji magazynowych, a następnie nimi zarządza. Rezultat wykonania poszczególnych operacji zwracany jest do systemu ERP.

Czy system WMS generuje zapotrzebowanie materiałowe na produkcję ?

Program WMS może pobierać dane z zewnętrznego systemu ERP i na jego podstawie generować zlecenia kompletacji, które stanowią zapotrzebowanie na produkcję. System WMS może współpracować z dowolnym innym systemem w firmie.
 

Czy mogę blokować towar na magazynie ?

Obiekty systemowe jak jednostki logistyczne, adresy magazynowe czy nośniki posiadają szereg parametrów wykorzystywanych w operacjach logistycznych. Na ich podstawie system może blokować wybrane operacje z dokładnością do obiektu magazynowego. Możemy np.. zablokować wydanie określonej partii towaru z całego magazynu, czy czasowo wstrzymać kompletacje towaru na produkcję ze względu na przejście procesu kontroli jakości.