Czy system WMS współpracuje z oprogramowaniem ERP?

Program WMS w systemie ERP

Program WMS to dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem. Rozszerza on funkcjonalność oprogramowania ERP w obszarze procesów magazynowych. System WMS powinien współpracować z oprogramowaniem klasy ERP, z którego pobiera zlecanie wykonania operacji magazynowych, a następnie nimi zarządza. Rezultat wykonania poszczególnych operacji zwracany jest do systemu ERP.

Co to jest system ERP?

System ERP to zbiór aplikacji, który tworzy kompleksowe zaplecze programowe dla całej firmy. Poszczególne programy uzupełniają się i komunikują, tworząc z pozoru jeden duży system zarządzający. Systemy ERP w dużym stopniu pozwalają na planowanie i zarządzanie produkcją. System ERP w przedsiębiorstwie najczęściej dzieli się na kilka modułów:

  • Program do zarządzania magazynem np. SWP WMS
  • Program do zarządzania księgowością
  • Program do zarządzania kadrami i płacami
  • Program do zarządzania sprzedażą, zamówieniami
  • Program do zarządzania produkcją

Oczywiście każdy inny pomniejszy program, który wzbogaca funkcjonalność programu lub danego segmentu produkcyjnego, również należy do systemu klasy ERP.

Integracja systemu WMS

Program SWP WMS można zintegrować z prawie każdym systemem ERP na rynku. Dostęp do tzw. API pozwala za zaimplementowanie naszego programu do już działających modułów systemu ERP firm trzecich. Wszystkie dane z systemu WMS automatycznie, bez potrzeby logowania się, przekazywane są do wskazanego modułu np. księgowego. Z uwagi na to, że systemy ERP są bardzo złożone, najczęściej występuje potrzeba profesjonalnego wdrożenia zarówno poszczególnych pracowników jak i całej firmy. Firma Partner24, oprócz tego, że produkuje systemy ERP, WMS czy systemy do zarządzania produkcją, oferuje również możliwość wdrożenia własnych rozwiązań jak i firm trzecich.

Zobacz wiecej rozwiązań firmy Partner24 – www.partner24.pl