Czy system WMS gromadzi historię operacji?

Tak. Oprogramowanie zachowuje dane po każdej przeprowadzonej operacji. Wszystkie informacje autoryzowane są loginem i hasłem, dzięki czemu wiemy kto, gdzie i kiedy przeprowadził daną operację oraz jakie dokumenty magazynowe zostały wygenerowane.