Czy system WMS generuje zapotrzebowanie materiałowe na produkcję?

Czy system WMS generuje zapotrzebowanie materiałowe na produkcję?

Program SWP WMS posiada taką funkcję. Może odbywać się to na kilka sposobów w zależności od infrastruktury systemowej klienta. Każda branża jest wyjątkowa i w każdej inaczej planujemy produkcję. Program WMS potrafi pobierać potrzebne dane z zewnętrznego systemu ERP i na jego podstawie generować zlecenia kompletacji, które stanowią zapotrzebowanie na produkcję. Pobrane dane mogą również pomóc w obliczeniach opłacalności. System WMS może współpracować z dowolnym innym systemem w firmie. Planowanie produkcji to skomplikowany proces, musimy pamiętać o takich aspektach jak:

  • wielkość zapotrzebowania (ile chcemy wyprodukować) - kompletacja towarów (jakie towary będą nam potrzebne do wyprodukowania towaru),
  • wielkość przyjętych zamówień (ile materiału potrzebne nam jest do zaspokojenia wszystkich zamówień),
  • stany zapasów (faktyczna ilość towaru na magazynie),
  • obliczanie surowców w celu stworzenia wyrobów gotowych,
  • czas na produkcję (oszacowanie kiedy należy rozpocząć produkcję, a kiedy skończyć),
  • opłacalność (czy zaplanowane zapotrzebowanie i produkcja są opłacalne).

W planowaniu magazynowym możemy również wyróżnić trzy charakterystyczne plany:

  • strategiczny, w którym planujemy jakie materiały będą potrzebne do produkcji,
  • taktyczny, w którym analizujemy dane i gromadzimy zapasy potrzebne do produkcji,
  • operacyjny, w którym dokonujemy zakupu i udostępniamy towar do produkcji.

Wszystkie te procesy są niezbędne, aby zoptymalizować koszty produkcji. Im dokładniej zaplanujemy produkcję, tym szybciej i taniej jesteśmy w stanie wyprodukować dany towar. System WMS jest skonstruowany w taki sposób, aby pomóc firmie obliczyć zapotrzebowanie materiałowe stosując zaawansowane algorytmy obliczeniowe.