Czy paleta może zawierać różny towar?

Czy paleta może zawierać różny towar?

W systemie przyjmuje się, że jednostka logistyczna stanowi podstawowy obiekt, którym zarządza się w systemie WMS. Jednak na jednej palecie może znajdować się kilka takich jednostek logistycznych, tworzących wspólny nośnik magazynowy, którym to również można zarządzać w programie.

Czym jest paleta?

Jest to wielorazowy nośnik towaru, najczęściej wykonany z drewna, choć zdarzają się palety z tworzyw sztucznych, metalowe lub będące wariacją wszystkich wyżej wymienionych materiałów. Palety stworzono tak, aby w łatwy sposób można było je transportowac ale też załadować i wyładować zazwyczaj za pomocą ręcznych wózków widłowych, tzw. paleciaków, bądź mechanicznych – widlaków.

Najczęściej spotykanymi paletami w polskiej, jak i europejskiej gospodarce magazynowej są te o rozmiarach:

  • EUR (europaleta) – rozmiar: 120x80x14,4 cm, waga ok. 25 kg, nośność: 1000 do 1500 kg, bez przemieszczania: do 4 ton
  • EUR 6 (1/2 EUR) – rozmiar: 80x60x14,4 cm, waga ok. 9,5 kg, nośność: do 500 kg
  • EUR 3 – rozmiar: 120x100x14,4 cm, waga 29 kg, nośność: 1920 kg
  • EUR 2 (ISO) – rozmiar: 120x100x14,4 cm, waga 33 kg, nośność: 1470 kg

Jakie towary można transportować na palecie?

Aktualnie głównym nośnikiem magazynowym jest paleta. Na palecie towary możemy magazynować, przemieszczać, wysyłać, odbierać. Tymi towarami może być niemalże wszystko – najczęściej na paletach magazynowane są towary w opakowaniach zbiorczych – kartonach, pudełkach, ale coraz częściej jest składowany towar wielkogabarytowy, np. duży sprzęt AGD, RTV jak lodówka czy pralka, ale nierzadko także sprzęt z branży motoryzacyjnej, czyli np. silnik. Aby paleta spełniała swoją funkcję, towar na niej musi być odpowiednio ułożony – stabilny, w przypadku dużych gabarytów najczęściej związany pasami, w przypadku opakowań zbiorczych regułą staje się naciąganie całego towaru stretchem. System SWP WMS wspiera zarządzanie magazynowaniem palet z różnymi towarami. Bez problemu można stworzyć paletę i przygotować odpowiednie dokumenty z wcześniej przyjętymi różnymi jednostkami magazynowymi.

Czy system obsługuje magazyny powierzone?