Czy mogę blokować towar na magazynie?

Blokowanie towaru w systemie WMS

Jedną z podstawowych i najważniejszych funkcji każdego systemu WMS jest rezerwacja, czyli czasowe blokowanie towarów w utworzonych magazynach. Funkcja ta jest konieczna do prawidłowego zarządzania magazynem. Blokowanie jednostek magazynowych może następować, gdy:

  • wystawiamy odpowiedni dokument magazynowy w celu rezerwacji towaru, np. wydanie zewnętrzne (WZ) lub wydanie międzymagazynowe (MM).
  • jesteśmy w trakcie kompletowania zamówienia z produktów, które znajdują się na stanie magazynowym. Do momentu stworzenia całkowitego zamówienia lub kompletu stany magazynowe zostają zarezerwowane. Ten zabieg jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu kompletacji, dzięki temu mamy pewność, że dany towar zostanie wydany.
  • poszczególny towar przechodzi kontrole jakości. Jest to moment, w którym produkt zostaje przyjęty na magazyn, a po kontroli jakości zostaje odblokowany do sprzedaży, wydania lub przeznaczony do produkcji.
  • podczas dostawy towaru do miejsca docelowego. Moment przewozu towaru z miejsca składowania do miejsca docelowego, np. sklepu lub innego magazynu.
  • wskazany towar jest przeznaczony na produkcję. Półprodukty i produkty, które zostały przeznaczone do produkcji wyrobów gotowych. Towar do momentu rozliczenia jest zarezerwowany.
  • towar jest zarezerwowany przez inny magazyn. W przypadku kiedy jeden system WMS obsługuje kilka magazynów. W czasie rzeczywistym możemy rezerwować i blokować towar we wskazanym przez nas magazynie.
  • towar jest uszkodzony. Ściśle związane z kontrolą jakości. Towar na magazynie niekiedy ulega zniszczeniu. Mamy możliwość ręcznego zablokowania towaru do momentu przeprowadzenia inwentaryzacji lub wydania wewnętrznego.

Blokowanie towaru w systemie WMS, dlaczego jest takie ważne?

Blokowanie towaru w systemie WMS pozwala na kontrolowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym i skuteczne zarządzanie gospodarką magazynową. Informuje o brakach i potrzebie zamówienia towaru. Wprowadza również porządek i możliwość planowania produkcji oraz obsługę zamówień.

Czy paleta może zawierać różne towary?