Blog

Obsługa zleceń w aplikacji mobilnej

Dzięki aplikacji mobilnej SWP WMS, pracownik magazynu ma pod ręką wszystkie niezbędne mu dokumenty. Co więcej, w oprogramowaniu dedykowanym na urządzenia mobilne, znajduje się interfejs zawierający sekcję ze wszystkimi dokumentami magazynowymi tworzonymi w obrębie danego oddziału (1.) oraz sekcję, w której znajdują się wszystkie zlecenia utworzone przez pracownika biura, a następnie udostępnione on-line danemu pracownikowi na magazynie (2.).

Interfejs aplikacji mobilnej SWP WMS

Więcej informacji na temat przekazywania obsługi dokumentów w SWP WMS znajdziesz na naszym blogu – Usprawnienie obiegu dokumentów.

 

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się sekcją zleceń, czyli dokumentów na podstawie których pracownik magazynu może przyjmować i wydawać towar.

Utworzenie sekcji zleceń w aplikacji pozwoliło nam na wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności jaką jest informowanie użytkownika o ilości aktualnie udostępnionych mu dokumentów tego typu. Umiejscowienie komunikatu o ilości dokumentów w obsłudze usprawnia przepływ informacji między pracownikiem biura, który zlecenie utworzył oraz pracownikiem magazynu, który ma je zrealizować.

Dokumenty w obsłudze pracownika magazynu korzystającego z aplikacji mobilnej SWP WMS

Po tapnięciu przycisku „Zlecenia”, znajdującego się w menu głównym aplikacji, użytkownikowi pojawią się następujące opcje:

  • Pozycje zleceń,
  • Dokumenty w obsłudze.

W pozycjach zleceń znajdują się jedynie dokumenty o statusie „Utworzony”. Pracownik magazynu poza kontrahentem i nazwą towaru w danym zleceniu ma także wgląd w ilość zdefiniowaną w dokumencie oraz ilość już opracowaną – jeżeli zaczęto przyjęcie/wydanie danej pozycji ze zlecenia. W celu dalszego zarządzania dokumentem wystarczy tapnąć na numerze interesującego nas zlecenia.

SWP WMS – Pozycje zleceń w aplikacji mobilnej

Opcja dokumenty w obsłudze pozwala natomiast pracownikowi magazynu na wgląd we wszystkie przekazane mu dokumenty, zarówno te o statusie „Utworzony” jak i „Zaakceptowany”. W tym przypadku, przy zleceniach otrzymujemy graficzne przedstawienie stopnia zaawansowania dokumentu, co przekłada się na stopień wykonania przyjęcia bądź wydania wykonanych na podstawie danego zlecenia. Dodatkowo znajduje się tu kolumna przedstawiająca typ danego dokumentu – widoczne są tu zarówno dokumenty zleceń jak i inne dokumenty utworzone przez użytkownika obsługującego magazyn. W celu dalszego zarządzania dokumentem – podobnie jak w przypadku opcji „Pozycje zleceń” – należy tapnąć na numerze  interesującego nas zlecenia.

SWP WMS – Dokumenty w obsłudze – zlecenia oraz dokumenty magazynowe utworzone przez pracownika magazynu

Zlecenia udostępnione w aplikacji mobilnej SWP WMS pozwalają po ich otworzeniu na zaznaczenie danej pozycji i wybranie z menu dalszych operacji, które chcemy podjąć, tj. przekazanie dokumentu innemu pracownikowi (funkcja „Przekaż na biurko”), sprawdzenie lokalizacji, przyjęcie lub wydanie z wzorca, kodem producenta czy na adres magazynowy – bez konieczności skanowania kodu kreskowego samego rodzaju towaru, który znalazłby się na tradycyjnym wydruku zlecenia.

Zarządzanie zleceniami w wersji elektronicznej - przyjęcie/wydanie towaru

Dostęp do zleceń on-line umożliwia ograniczenie zużycia surowca potrzebnego do produkcji papierowych arkuszy, co więcej, przyczynia się do usprawnienia pracy na magazynie i samej jej organizacji – pracownik magazynu nie musi czekać aż dostarczona zostanie mu dokumentacja, na podstawie której będzie mógł przyjąć towar na magazyn czy też go z niego wydać.

Poza omówionym zagadnieniem zleceń udostępnianych w formie on-line oprogramowanie pozwala także na tradycyjny wydruk utworzonych w systemie dokumentów - nośnik papierowy. Dzięki temu dostosuje się do Twoich potrzeb i organizacji pracy magazynu, która w nim obowiązuje.