Blog

Obsługa wybranych pozycji zleceń

System SWP WMS dostosowuje się do wybranego przez Ciebie sposobu zarządzania magazynem. W programie możemy przekazać elektroniczny dostęp do wybranych dokumentów, na przykład zleceń, na podstawie których przyjmowane/wydawane będą towary - możesz zapoznać się ze wspomnianą funkcją w jednych z naszych wpisów na blogu: Usprawnienie obiegu dokumentów.
Program wyposażony został także w dodatkową funkcjonalność "Obsługa" - pozwalającą na zarządzanie wybranymi pozycjami na magazynie przez danego użytkownika. Skorzystać z tej funkcjonalności możemy w dokumentach zleceń, podczas dodawania pozycji do dokumentu.

Przypisanie obsługi do danej pozycji dokumentu

Po utworzeniu dokumentu, na przykład zlecenia przyjęcia zewnętrznego (ZPZ) czy też zlecenia wydania zewnętrznego (ZWZ) lub zlecenia przesunięcia międzymagazynowego (ZMM), pracownik biura kilkoma kliknięciami decyduje, który pracownik magazynu ma mieć dostęp do wybranej pozycji dokumentu i przeprowadzić dalsze działania związane z przyjęciem, przesunięciem czy też wydaniem towaru. Obsługa może być nadawana pojedynczej osobie - konkretnemu użytkownikowi lub grupie użytkowników wykorzystanie dodatkowej funkcjonalności biurek.

Wskazanie użytkownika lub grupy użytkowników, którym przypisana ma zostać obsługa pozycji

Uwaga! W przypadku konieczności nadania obsługi więcej niż jednemu magazynierowi należy uprzednio zdefiniować w programie biurko: zakładka System ⟶ Konfiguracja ⟶ Biurka. Po nadaniu nazwy biurka wskazujemy użytkowników.

Utworzenie biurka, w którego skład wchodzi kilku użytkowników

Poniżej widnieje przykładowy podział obsługi pozycji, gdzie towarem z jednego dokumentu zlecenia będą zajmowały się różne osoby.

Informacja o obsłudze danej pozycji przez konkretnego użytkownika

Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej użytkownik otrzymuje wgląd w towary, które zostały mu przydzielone.

Aplikacja mobilna WMS - widok pozycji do opracowania przez danego użytkownika

Funkcjonalność ta jest przydatna, gdy magazyn podzielony jest na sekcje, gdzie każda z nich zajmuje się innym typem czy rodzajem towarów. Pozwala ona na ułatwienie i przyspieszenie pracy użytkownika dzięki sprecyzowaniu czym dokładnie ma się on zająć – wykluczamy konieczność przeszukiwania i analizowania dostępnych w całym dokumencie pozycji. Unikamy przemieszczania się jednego pracownika po całym magazynie w celu rozładunku, przeniesienia czy skompletowania zlecenia. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku funkcjonalności „Przekaż na biurko”, ograniczamy zużycie papieru oraz skracamy czas oczekiwania na dostarczenie dokumentu i sprecyzowanych danych – dostęp możliwy zaraz po nadaniu obsługi do pozycji.