Blog

Moduł analizy magazynu

Prowadzenie gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością monitorowania dostępności i przepływu obsługiwanych przez nas towarów. Oprogramowanie WMS zostało wyposażone w narzędzia do analizy danych znajdujące się w module Magazyn. Dzięki nim będziesz mógł w prosty i szybki sposób zdobyć niezbędne informacje, które umożliwią Ci wyciągnięcie wniosków związanych z zarządzanymi towarami. Narzędzie analizy przyczynia się do wsparcia procesu decyzyjnego związanego z Twoim magazynem.

Program zawiera następujące narzędzia analizy magazynu:

  • Pozycje WZ,
  • Pozycje PZ,
  • Ruchy magazynowe,
  • Stany i lokalizacje,
  • Pozycje TR.

Każde z nich oferuje nam modelowanie, przekształcanie danych na zasadzie działania tabeli przestawnej. Dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać przejrzysty widok danych, które chcemy przeanalizować. W zależności od wybranego narzędzia otrzymamy różne zestawy danych, na których możemy pracować.

Poniżej przedstawiono przykłady danych zawartych w poszczególnych narzędziach analizy.

Informacje, wg których można modelować narzędzia analizy

Po zalogowaniu do systemu WMS i przejściu do sekcji Analiza w zakładce Magazyn użytkownik ma dostęp do wymienionych wcześniej narzędzi. Po wybraniu jednego z nich otrzyma on widok, z którego może po kliknięciu ikony (1.) wybrać pola z danymi potrzebne do sporządzenia analizy.

Otwieranie okna „Wybór pól” zawierającego dane niezbędne do przeprowadzenia analizy magazynu

Uwaga! Otworzenie okna „Wybór pól” jest także możliwe po najechaniu na obszar tabeli kursorem i kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Pokaże się nam lista zawierająca opcję „Pokaż wybór pól”.

Drugi sposób otworzenia okna „Wybór pól”

W celu utworzenia tabeli z danymi należy najechać na wybraną daną, na przykład „Ilość”, po czym kliknąć na niej kursorem i trzymając obiekt przenieść go w jeden z obszarów sekcji znajdujących się w oknie (Wiersze, Kolumny, Dane, Filtr) w zależności od naszych preferencji (3.4.). Użytkownik może zmieniać kolejność obiektów, zasadą „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu modeluje on tabelę, według własnych potrzeb.

Konfiguracja tabeli wg potrzeb użytkownika – przygotowanie danych do przeprowadzenia analizy

Po każdym upuszczeniu obiektu w oknie „Wybór pól” w tle będziemy widzieć automatycznie zmiany zachodzące w konstrukcji tabeli, którą tworzymy. Poniżej znajduje się przykładowa konfiguracja danych dla narzędzia analizy magazynowej „Ruchy magazynowe”.

Przykładowa konfiguracja danych dla narzędzia analizy magazynowej

Przy kolejnym skorzystaniu z narzędzia analizy magazynu, użytkownik otrzyma taki sam widok z danymi (ustawienia wyświetlanych kolumn i wierszy) jakie analizowane były przez niego uprzednio. Jest to dużą zaletą, w momencie, gdy pracujemy na określonych wytycznych i nie mamy konieczności ponownego modelowania danych do oczekiwanego widoku.

Każda pozycja tabeli poprzedzona znakiem trójkąta, jest pozycją, którą możemy rozwinąć (5.). Klikając na nazwę nagłówka kolumny możemy sortować dane zawarte w konkretnej kolumnie rosnąco lub malejąco (6.). W przypadku, gdy chcemy wyświetlić konkretne dane, możemy przefiltrować je przy pomocy lejka znajdującego się na końcu każdej komórki z nazwą nagłówka kolumny (7.), wybierając jedynie te informacje, które chcemy wyświetlić. Zabieg ten może sprawić, że dane staną się bardziej czytelne. Na przykład w przypadku, gdy posiadamy puste pozycje i nie chcemy ich uwzględniać w analizie, bądź chcemy dokonać analizy jedynie wybranego rodzaju dokumentu czy też określonego przedziału czasu.

Filtrowanie danych

Po kliknięciu w danym obszarze tabeli możemy otrzymać dostęp do bardziej szczegółowych filtrów. Na przykład klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu obszaru „Towar” możemy wybrać jedną z dostępnych na zdjęciu poniżej opcji.

Dodatkowe filtry dla wierszy tabeli

Podobna sytuacja występuje w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wybrany rodzaj dokumentu. Otrzymujemy bowiem opcje przedstawione na poniższym zdjęciu.

Dodatkowe filtry dla kolumn tabeli

Co więcej, program został wyposażony w funkcję eksportu danych do pliku Excela (8.). Umożliwia nam to między innymi wydrukowanie stworzonego przez użytkownika dokumentu oraz sam dostęp do danych, które możemy w pobranym pliku przekształcić z widoku tabeli na wykresy przydatne chociażby przy tworzeniu raportów.

Eksport danych do pliku .xls (Excel)

Uwaga! Eksport danych do pliku Excela jest również możliwy po najechaniu kursorem na obszar tabeli, prawym przyciskiem myszy rozwijamy listę dostępnych opcji. Wybieramy „Eksportuj dane do pliku Excela” (9.).