Blog

Funkcja skanera dostępna na urządzeniach mobilnych

Z pewnością większość zgodzi się ze stwierdzeniem, że zarządzanie magazynem przy użyciu kodów kreskowych to podstawa – zwłaszcza przy większej infrastrukturze magazynowej. Możliwość skanowania kodów pozwala zaoszczędzić czas oraz zniwelować pojawienie się błędów, które mogą pojawiać się podczas pracy na magazynie – mowa tu o czasie potrzebnym na odszukanie dokumentu lub towaru w systemie/na magazynie czy też ręczne wprowadzanie kodu produktu przy użyciu klawiatury na urządzeniu.

SWP WMS może być obsługiwany z poziomu komputera, gdzie przy pomocy czytnika kodów kreskowych (przewodowego lub bezprzewodowego) możemy zarządzać towarem. Innym rozwiązaniem, które umożliwia system jest skorzystanie z dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android. Co więcej, w przypadku pracy na systemie Android, aplikacja zainstalowana może zostać nie tylko na terminalach, kolektorach danych, które najczęściej posiadają wbudowane w urządzeniu skanery ale także na urządzeniach typu smartphone czy też tabletach – gdzie funkcje skanera przejmuje kamera dostępna w urządzeniu.

Uwaga! Do poprawnego działania aplikacji mobilnej – dostęp do bazy danych – wymagany jest dostęp do Internetu.

We wpisie zostanie przedstawione zastosowanie wspomnianej funkcji skanera poprzez przyjęcie towaru na magazyn i przesunięcie partii (zmiana lokalizacji jednostki logistycznej) przy użyciu aplikacji mobilnej WMS.

System pozwala także na pracę z poziomu aplikacji mobilnej na dokumentach bez konieczności korzystania ze skanera – przykład takich dokumentów przedstawiono we wpisie: Obsługa zleceń w aplikacji mobilnej. Możliwość ta odnosi się do dokumentów o typie zlecenie .

Przyjęcie partii towaru

Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej WMS użytkownik korzysta z opcji „JL – Zarządzanie partią”, następnie w celu przyjęcia partii towaru wybiera „Przyjmij z wzorca JL z ZPZ”.

Przyjmij z wzorca JL z ZPZ

Po aktywowaniu pola „JL kod kreskowy” (1.) korzysta z ikony kodu kreskowego znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu (2.).

Przyjęcie z wzorca JL

Dzięki użyciu funkcji skanera uruchomiony zostanie aparat urządzenia mobilnego – poziomą linię należy skierować na kod kreskowy odpowiadający za partię towaru, którą chcemy przyjąć na magazyn. Skaner automatycznie wprowadzi numer kodu kreskowego do aplikacji – bez konieczności zatwierdzania kodu żadnym dodatkowym przyciskiem.

Skanowanie kodu kreskowego partii

W aplikacji w pustym wcześniej polu pojawi się kod jednostki logistycznej towaru – następnie użytkownik zatwierdza wprowadzony kod przyciskiem [Przyjmij z wzorca].

Pojawienie się kodu w aplikacji

W oknie „Przyjmij z wzorca” określa ilość przyjmowanego towaru (3.). Jeżeli na magazynie obowiązują adresy magazynowe należy wskazać miejsce składowania partii (4.) – podobnie jak wcześniej aktywujemy pole „Adres magazynowy” po czym korzystamy z ikony skanera znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji.

Określenie ilości towaru i wskazanie adresu magazynowego

Podobnie jak wcześniej przy wskazywaniu kodu partii, ustawiamy poziomą linię na kodzie kreskowym adresu magazynowego.

Skanowanie etykiety adresu magazynowego

Po zeskanowaniu kodu pole „Adres magazynowy” zostanie automatycznie wypełnione danymi z etykiety danego adresu magazynowego. Następnie zatwierdzamy pozycję w aplikacji przyciskiem [Przyjmij z wzorca].

Pojawienie się kodu przypisanego do adresu magazynowego

W podsumowaniu przyjęcia partii widnieją informacje takie jak towar, który znajduje się we wskazanej partii, kod kreskowy partii, oraz kod adresu magazynowego, na który partia jest przyjmowana.

Dodanie kolejnych pozycji do dokumentu lub zamknięcie go

Jeżeli przyjmujemy kolejne partie na ten sam dokument PZ użytkownik korzysta z przycisku w prawym górnym rogu (trzy kropki – wejście do menu aplikacji), wybiera [Przyjmij z wzorca JL]. Następnie, tak jak wcześniej, skanuje kod kreskowy partii, opracowuje przyjmowany towar.

W przypadku, gdy przyjęte zostały wszystkie pozycje – otwiera dokument PZ [Otwórz] (5.) i zatwierdza go.

Zmiana lokalizacji partii towaru 

Po skorzystaniu z przycisku [JL – Zarządzanie partią] użytkownik wybiera opcję [Przesuń JL].

Przesuń JL

Po aktywowaniu pola „JL kod kreskowy” (1.) korzysta z ikony kodu kreskowego znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu (2.).

Przesuń JL - funkcja skanera

Podobnie jak wcześniej przy przyjęciu towaru na magazyn, ustawia poziomą linię na kodzie kreskowym partii, której lokalizacja ma zostać zmieniona.

Skanowanie kodu kreskowego partii

W aplikacji pojawi się kod kreskowy wskazanej jednostki logistycznej (partii) – następnie użytkownik zatwierdza wprowadzony kod przyciskiem [Przesuń].

Pojawienie się w aplikacji kodu przypisanego do partii

W zakładce „Przesuń JL” znajduje się podsumowanie przedstawiające stan towaru we wskazanej jednostce logistycznej.

Symbol dokumentu, w omawianym przykładzie TR (relokacja towaru), definiowany jest przez użytkownika wersji desktop oprogramowania podczas konfiguracji systemu w zakładce System ⟶ Konfiguracja ⟶ Symbol dokumentu.

Wskazanie lokalizacji na magazynie, na którą ma zostać wykonane przesunięcie partii

W celu wykonania przesunięcia partii użytkownik aktywuje pole „Adres magazynowy”, następnie korzysta z funkcji skanera – ikona kodu kreskowego na górnym pasku w aplikacji.

Skanowanie etykiety - kod kreskowy adresu magazynowego

Po zeskanowaniu kodu potwierdza wprowadzone dane przyciskiem [Przenieś].

Pojawienie się kodu w aplikacji, potwierdzenie przesunięcia partii

W aplikacji otworzy się okno przedstawiające podsumowanie wykonanego przesunięcia partii. W sekcji „JL” znajduje się kod kreskowy partii. W sekcji „Info” zawarte zostały informacje takie jak: nazwa towaru danej jednostki logistycznej, początkowa lokalizacja partii (o ile przy przyjęciu wskazano adres magazynowy) oraz ilość towaru wraz z jednostką miary. W polu „Adres magazynowy” wyświetlony został kod kreskowy adresu magazynowego, na który użytkownik wykonał przesunięcie partii.

Podsumowanie przesunięcia widoczne w aplikacji

Przedstawione w powyższych przykładach kody kreskowe były dosyć krótkie i nieskomplikowane, przez co użytkownik mógłby się pokusić o ich ręczne wpisanie, jednak nie jest to opcja zalecana – w przypadku dłuższych kodów kreskowych wpisanie na klawiaturze rzędu znaków wiązać się może z wydłużonym czasem obsługi i przede wszystkim wystąpieniem błędu spowodowanego czynnikiem ludzkim – popełnieniem błędu przy podawaniu znaków.