Blog

Obsługa partii towaru

System SWP WMS pozwala zarządzać partiami na magazynie. W przypadku nazewnictwa obowiązującego w oprogramowaniu partia określana jest jako jednostka logistyczna (JL). Wpis przedstawia metodykę tworzenia wzorca jednostki logistycznej, tj. unikatowego kodu dla danej partii towaru, który powstaje na podstawie pozycji zawartych w dokumencie zlecenia PZ oraz sposób weryfikacji partii w systemie.

Czytaj

Obsługa zleceń w aplikacji mobilnej

Dzięki aplikacji mobilnej SWP WMS, pracownik magazynu ma pod ręką wszystkie niezbędne mu dokumenty. W oprogramowaniu dedykowanym na urządzenia mobilne, znajduje się interfejs zawierający sekcję ze wszystkimi dokumentami magazynowymi tworzonymi w obrębie danego oddziału oraz sekcję, w której znajdują się wszystkie zlecenia utworzone przez pracownika biura, a następnie udostępnione on-line danemu pracownikowi na magazynie.

Czytaj

Usprawnienie obiegu dokumentów

System do zarządzania gospodarką magazynową SWP WMS pozwala na prosty i szybki sposób przekazywania dokumentów znajdujących się w bazie. Po utworzeniu dokumentu, na przykład zlecenia przyjęcia zewnętrznego (ZPZ) czy też zlecenia wydania zewnętrznego (ZWZ), pracownik biura kilkoma kliknięciami decyduje, który pracownik magazynu może odczytać dany dokument i przeprowadzić na jego podstawie dalsze działania związane z przyjęciem czy też wydaniem towaru.

Czytaj

Szybki wgląd w dostępność towarów w danym magazynie

Znajomość dostępności zasobów magazynu jest podstawowym czynnikiem jego zarządzania. Oprogramowanie SWP WMS zostało wyposażone w szereg funkcji usprawniających pracę z towarami. Jedną z nich jest opcja wglądu w aktualny stan magazynowy podczas tworzenia dokumentacji magazynowej.

Czytaj