Blog

Możliwość tworzenia ścieżek kompletacji zamówień (cz. 2) – kompletacja i weryfikacja zamówienia

Jak wspomniano w poprzednim wpisie, funkcjonalność tworzenia ścieżek kompletacji zamówień sprzyja usystematyzowaniu procesu przygotowania towarów do wydania z magazynu. Osoba zbierająca artykuły prowadzona jest od jednej lokalizacji do drugiej, przy czym należy zaznaczyć, że zbieranie towarów odbywa się liniowo – system wyznacza najkrótsze odległości pomiędzy poszczególnymi pozycjami zamówień. Pozwala to na uniknięcie sytuacji z chaotycznym poszukiwaniem towarów na magazynie i skrócenie tras pokonywanych przez pracownika magazynu. Jest to druga część wpisu przedstawiająca proces kompletacji i weryfikacji zamówienia przez pracownika bezpośrednio na magazynie.

Czytaj

Możliwość tworzenia ścieżek kompletacji zamówień (cz. 1) – konfiguracja systemu, dokumenty zamówień

System SWP WMS umożliwia wprowadzenie planu twojego magazyny do systemu - funkcjonalność dostępna dzięki adresom magazynowym. Co więcej, system pozwala na podzielenie magazynu na sekcje - wyodrębnione strefy, w których obsługą towarów mogą zajmować się określeni pracownicy. W przypadku zarządzania magazynem, na którym towary składowane są w określonych lokalizacjach możemy dodatkowo tworzyć ścieżki kompletacji zamówień. Jest to pierwsza część wpisu, w której poznać możesz ogólną konfigurację systemu stanowiąca podstawę do późniejszej kompletacji i weryfikacji zamówień w aplikacji mobilnej.

Czytaj

Dokument zlecenia zakupu jako podstawa przy przyjęciu towaru na magazyn

W przypadku przyjęcia zewnętrznego system WMS został wyposażony w dodatkową funkcjonalność pozwalającą połączyć przyjęcia z dokumentem zlecenia zakupu, dzięki czemu skraca się czas tworzenia dokumentów – co za tym idzie proces przyjęcia staje się prostszy. Dodatkowo w systemie tworzy się ścieżka powstawania poszczególnych dokumentów odpowiedzianych za przyjęcie – od wspomnianego zlecenia zakupu poprzez zlecenie PZ do końcowego PZ.

Czytaj

Obsługa wybranych pozycji zleceń

System SWP WMS dostosowuje się do wybranego przez Ciebie sposobu zarządzania magazynem. W programie możemy przekazać elektroniczny dostęp do wybranych dokumentów, na przykład zleceń , na podstawie których przyjmowane/wydawane będą towary - możesz zapoznać się ze wspomnianą funkcją w jednych z naszych wpisów na blogu: Usprawnienie obiegu dokumentów.

Czytaj

Moduł analizy magazynu

Prowadzenie gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością monitorowania dostępności i przepływu obsługiwanych towarów. Oprogramowanie WMS zostało wyposażone w narzędzia do analizy danych znajdujące się w module Magazyn. Dzięki nim będziesz mógł w prosty i szybki sposób zdobyć niezbędne informacje.

Czytaj

Tworzenie bazy klientów w systemie – Dostęp do Bazy Internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego

System WMS pozwala na utworzenie bazy klientów/dostawców - nie ma ograniczeń ilościowych, tworzenie bazy jest proste a dodatkowe funkcje zawarte w programie pozwalają przyspieszyć jej powstawanie czy późniejsze wykorzystywanie danych przy tworzeniu dokumentów magazynowych. We wpisie przedstawiono sposoby definiowania nowych kontrahentów i przykładowe utworzenie dokumentu magazynowego, w przypadku, gdy konieczne jest wprowadzenie nowego klienta/dostawcy i zaktualizowanie utworzonego dokumentu - jego nagłówka.

Czytaj

Funkcja skanera dostępna na urządzeniach mobilnych

Z pewnością większość zgodzi się ze stwierdzeniem, że zarządzanie magazynem przy użyciu kodów kreskowych to podstawa – zwłaszcza przy większej infrastrukturze magazynowej. Możliwość skanowania kodów pozwala zaoszczędzić czas oraz zniwelować pojawienie się błędów, które mogą pojawiać się podczas pracy na magazynie – mowa tu o czasie potrzebnym na odszukanie dokumentu lub towaru w systemie/na magazynie czy też ręczne wprowadzanie kodu produktu przy użyciu klawiatury na urządzeniu.

Czytaj

Zarządzanie magazynem poprzez adresy magazynowe, jednostki logistyczne (partie), nośniki

System SWP WMS pozwala na zarządzanie towarem na magazynie poprzez składowanie ich w określonych lokalizacjach (adresy magazynowe). Dodatkowo na adresie magazynowym mogą znaleźć się towary – partie (jednostki logistyczne) czy też nośniki (np. kartony, palety).

Czytaj

Obsługa partii towaru

System SWP WMS pozwala zarządzać partiami na magazynie. W przypadku nazewnictwa obowiązującego w oprogramowaniu partia określana jest jako jednostka logistyczna (JL). Wpis przedstawia metodykę tworzenia wzorca jednostki logistycznej, tj. unikatowego kodu dla danej partii towaru, który powstaje na podstawie pozycji zawartych w dokumencie zlecenia PZ oraz sposób weryfikacji partii w systemie.

Czytaj

Obsługa zleceń w aplikacji mobilnej

Dzięki aplikacji mobilnej SWP WMS, pracownik magazynu ma pod ręką wszystkie niezbędne mu dokumenty. W oprogramowaniu dedykowanym na urządzenia mobilne, znajduje się interfejs zawierający sekcję ze wszystkimi dokumentami magazynowymi tworzonymi w obrębie danego oddziału oraz sekcję, w której znajdują się wszystkie zlecenia utworzone przez pracownika biura, a następnie udostępnione on-line danemu pracownikowi na magazynie.

Czytaj

Usprawnienie obiegu dokumentów

System do zarządzania gospodarką magazynową SWP WMS pozwala na prosty i szybki sposób przekazywania dokumentów znajdujących się w bazie. Po utworzeniu dokumentu, na przykład zlecenia przyjęcia zewnętrznego (ZPZ) czy też zlecenia wydania zewnętrznego (ZWZ), pracownik biura kilkoma kliknięciami decyduje, który pracownik magazynu może odczytać dany dokument i przeprowadzić na jego podstawie dalsze działania związane z przyjęciem czy też wydaniem towaru.

Czytaj

Szybki wgląd w dostępność towarów w danym magazynie

Znajomość dostępności zasobów magazynu jest podstawowym czynnikiem jego zarządzania. Oprogramowanie SWP WMS zostało wyposażone w szereg funkcji usprawniających pracę z towarami. Jedną z nich jest opcja wglądu w aktualny stan magazynowy podczas tworzenia dokumentacji magazynowej.

Czytaj