Lepszy sposób zarządzania produktami w magazynie

Dokładna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu dzięki zastosowaniu systemu kodów kreskowych

Img 1
Img 1
Img 1

System WMS

SWP-WMS Magazynowy system informatyczny to narządzie klasy WMS (Werhouse Management System) służące do planowania oraz ewidencji ruchów magazynowych począwszy od przyjęcia towaru, jego lokalizacji oraz kontroli stanu magazynowego, aż po proces wydania. Systemy WMS wykorzystują kody kreskowe oraz przenośne kolektory danych do potwierdzania operacji magazynowych. Oprogramowanie współpracuje z systemami zewnętrznymi jak program do zarządzania produkcją lub system finansowo księgowe. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemu WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. System WMS obsługuje ogólnie przyjęte standardy wydań towarów(FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji i ułatwia identyfikację błędów. Dzięki wdrożeniu systemu WMS będziesz miał zawsze aktualny stan magazynowy wraz z dokładną lokalizacją towarów w magazynie.

SWP-WMS Magazyn to wyodrębniony moduł systemu do zarządzania produkcją klasy ERP . Dowiedz się więcej o programie do zarządzania produkcją.

Korzyści z wdrożenia WMS

Wdrożenie magazynowego systemu WMS przynosi korzyści w procesjach magazynowych. Najbardziej zauważalne zmiany można odnotować w następujących obszarach:

Przyjęcia - system zapewnia podglad w czasie rzeczywistym statusu przesyłek kierowanych do naszej organizacji. Rozładunek prowadzony jest w systemie zgodnie z przyjęta procedura, a każda z operacji potwierdzana jest przez operatora na kolektorze danych. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych z dokumentami awizację dostawy.

Magazyn chaotyczny - systemy WMS umożliwiają wdrożenie magazynu chaotycznego, czyli magazynu gdzie z góry nie ma przypisanego miejsca dla danego asortymentu, a jest on odkładany na dowolnym wolnym polu. Wybór wolnego pola odkladczego sugeruje samo oprogramowanie zgodnie z przyjęta strategi.

Kompletacja - operator w procesach kompletacji skanuje kody kreskowe lub tagi RFID na asortymencie, a system weryfikuje je ze zleceniami kompletacji. Dzięki czemu minimalizuje się ilość pomyłek przy pakowaniu towaru. W procesach kompletacji oraz wysyłek system podpowiada optymalna ścieżkę kompletacji zgodnie z przyjęta strategi. Oprogramowanie WMS obsługuje następujące strategie:

 • Single order picking
 • Batch order picking
 • Multi-batch order picking
 • Zone picking
 • Cross-docking picking

Wysyłka - dzięki wdrożeniu systemu WMS automatyzujemy proces wysyłki, poprzez wykorzystanie kompletacji jesteśmy w stanie wcześniej przygotować sam towar, a skanując go ponownie w procesie wysyłki potwierdzamy poprawność spakowanego towaru.

Inwentaryzacja - wdrożenie oprogramowania WMS znacząco przyspiesza procesy inwentaryzacji w firmie, operator skanuje kody kreskowe na opakowaniu, potwierdza ilość i miejsce składowania. Przez co protokoły inwentaryzacyjne są kreowane automatycznie w systemie. Zaleta systemu WMS jest możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej zapasów czyli częściowego spisu z natury w określonych lokalizacjach.

Chociaż wdrożenie WMS na pełną skalę może być zniechęcającym zadaniem, klienci szybko doceniają wartość systemy. Po krótkim czasie od uruchomieniu WMS większość klientów twierdzi, że nie wie, jak bez niego mogła działać. Począwszy od wglądu w czasie rzeczywistym do zapasów i zamówień oraz lepsze zagospodarowanie przestrzeni magazynowej po zwiększoną produktywność i zmniejszoną liczbę błędów kompletacji, WMS oferuje naszym klientom ogromne korzyści i umożliwia im dalszy rozwój.

Zarządzanie magazynem

System SWP-WMS to więcej niż standardowy system klasy WMS. System spełnia wszelkie funkcje systemu WMS, a także posiada szereg rozbudowanych cech wyróżniających nasze rozwiązanie:

 

Program SWP-WMS umożliwia:

 
 • Przyjęcie/wydanie/kompletacje towarów z użyciem kolektorów danych oraz kodów kreskowych jak i kodów RFiD
 • Obsługa jednostek logistycznych
 • Obsługa wzorców jednostek logistycznych
 • Drukowanie etykiet towaru wraz z kodem kreskowym
 • Użycie kodów obcych dostawcy GS1
 • Odzwierciedlenie struktury magazynu, adresy magazynowe
 • Cechowanie towarów, partii, dokumentów zgodnie ze specyfiką branży w której system WMS jest zainstalowany
 • Automatyzacja zadań na podstawie cech towarów, partii, czy dokumentów
 • Współpraca z systemami zewnętrznymi, systemami produkcyjnymi oraz systemami finansowo księgowymi
 • Pełna obsługa inwentaryzacji
 • Dokumentacja fotograficzna przyjęć towaru
 • Dokumentacja fotograficzna wydań towaru
 • Rejestracja wad przyjmowanego towaru
 • Obsługa magazynów powierzonych, pełna identyfikacja towaru wraz z przynależnością do konkretnego kontrahenta
 • System zarządzania transportem na halach produkcyjnych oraz placu załadunkowym/rozładunkowym
 • Graficzna wizualizacja wybranych aspektów systemu na ekranach umieszczonych na placu bądź hali produkcyjnej
 • Bezbłędna lokalizacja towaru, produktu z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji
 • System obsługi floty transportowej, system spedycyjny powiązany z modułami WMS
 • Obsługa kompletacji i dekompletacji towarów
 • Automatyzacja dokumentów magazynowych
 • Obsługa opakowań zwrotnych
 • Wbudowany system DMS (Document Management System), wiązanie jednostek logistycznych ze skanami dokumentów np. atestami, certyfikatami itp..
 • Możliwość eksportu powiązanych dokumentów z systemu DMS dla wydań towarów
 • Pełna identyfikacja towaru, wraz z historią operacji, system spełnia wymogi najbardziej rygorystycznych certyfikacji
 • Tworzenie pełnowymiarowych analiz, wskaźników, raportów
 • Import export danych z MS Excel
 • Obsługa kolektorów danych Zebra, Datalogic
 • Wsparcie dla telefonów z systemem Android